Klanten eisen een kwaliteitssysteem met een bijbehorend kwaliteitscertificaat. Daarnaast zorgt een kwaliteitssysteem voor een betere uitgangspositie bij een nieuwe klant. En tenslotte zorgt een kwaliteitssysteem dat de voedselveiligheid en de kwaliteit van een proces of product is gewaarborgd.

Een bedrijfscertificering vergt een grote investering in mankracht en geld. Daarom is het zaak dit proces goed aan te pakken.

Welke stappen moet u nemen voor een succesvolle certificering?

Download het stappenplan