Met onvolledige of onjuiste etikettering van uw product loopt u grote risico’s. Correct etiketteren is essentieel voor het geven van goede consumenteninformatie en het garanderen van veilige producten. Er staan dan ook hoge sancties op overtreding van de etiketteringswetgeving. U kunt deze risico’s beperken met een goed risicomanagement op het gebied van etikettering.

cta-wp-etikettering-risicos-1

 

Download de whitepaper